Opbrengst berekeningen

De zon schijnt gratis. De energie is te koop

Zonnepaneel 3600 Wp = 3060 kWh per jaar met eigen geinvesteerd geld

Aannames
prijs kwh € 0,225
subsidie € 0,474
uitbetaling sub € 0,249
abonnement certiq 30
investering € 12.600
rente 0,00%
belasting tarief 33,00%
aflossing jaren 15
geinstalleerd wp 3600
opbrengst/jr kwh 3060
vermindering opbrengst 1,00%


De oude rekening
Verbruik = verbruik per jaar in de huidige situatie
Jaarrekening = de jaarlijkse stroomkosten exclusief andere kosten


jaar verbruik jaar rekening


1 5000 € 1.125


2 5000 € 1.125


3 5000 € 1.125


4 5000 € 1.125


5 5000 € 1.125


6 5000 € 1.125


7 5000 € 1.125


8 5000 € 1.125


9 5000 € 1.125


10 5000 € 1.125


11 5000 € 1.125


12 5000 € 1.125


13 5000 € 1.125


14 5000 € 1.125


15 5000 € 1.125


16 5000 € 1.125


17 5000 € 1.125


18 5000 € 1.125


19 5000 € 1.125


20 5000 € 1.125


21 5000 € 1.125


22 5000 € 1.125


23 5000 € 1.125


24 5000 € 1.125


25 5000 € 1.125
Opbrengsten

Opbrengst/jr kwh zonnepanelen
Zonnepanelen brengen ieder jaar 1% minder op
Kosten voor het jaarlijks certiq abonnement
Opbrengst in euro zonnepanelen


jaar Opbrengst per jaar kwh certiq abonn opbrengst euro

1 3060 € 30 € 1.420

2 3029 € 30 € 1.406

3 2999 € 30 € 1.391

4 2968 € 30 € 1.377

5 2938 € 30 € 1.362

6 2907 € 30 € 1.348

7 2876 € 30 € 1.333

8 2846 € 30 € 1.319

9 2815 € 30 € 1.304

10 2785 € 30 € 1.290

11 2754 € 30 € 1.275

12 2723 € 30 € 1.261

13 2693 € 30 € 1.246

14 2662 € 30 € 1.232

15 2632 € 30 € 1.217

16 2601 € 30 € 555

17 2570 € 30 € 548

18 2540 € 30 € 541

19 2509 € 30 € 535

20 2479 € 30 € 528

21 2448 € 30 € 521

22 2417 € 30 € 514

23 2387 € 30 € 507

24 2356 € 30 € 500

25 2326 € 30 € 493Kosten overzicht
Jaarlijkse kosten van de huidige stroomrekening tabel 1
Jaarlijkse opbrengst panelen tabel 2
Jaarlijkse opbrengst tabel 2 min de kosten tabel 1
Voor of nadeel = verschil tussen huidige stroomrekening
en stroom rekening nieuw + = voordeel – = nadeel
Opgeteld over jaren= jaarlijkse voor- nadelen opgeteld


jaar huidge stroom rekening opbrengst panelen stroom rekening nieuw voor of nadeel opgeteld over jaren
1 -€1.125 €1.420 €295 €1.420 €1.420
2 -€1.125 €1.406 €281 €1.406 €2.826
3 -€1.125 €1.391 €266 €1.391 €4.218
4 -€1.125 €1.377 €252 €1.377 €5.595
5 -€1.125 €1.362 €237 €1.362 €6.957
6 -€1.125 €1.348 €223 €1.348 €8.305
7 -€1.125 €1.333 €208 €1.333 €9.638
8 -€1.125 €1.319 €194 €1.319 €10.957
9 -€1.125 €1.304 €179 €1.304 €12.262
10 -€1.125 €1.290 €165 €1.290 €13.552
11 -€1.125 €1.275 €150 €1.275 €14.827
12 -€1.125 €1.261 €136 €1.261 €16.088
13 -€1.125 €1.246 €121 €1.246 €17.334
14 -€1.125 €1.232 €107 €1.232 €18.566
15 -€1.125 €1.217 €92 €1.217 €19.784
16 -€1.125 €555 -€570 €555 €20.339
17 -€1.125 €548 -€577 €548 €20.887
18 -€1.125 €541 -€584 €541 €21.429
19 -€1.125 €535 -€590 €535 €21.963
20 -€1.125 €528 -€597 €528 €22.491
21 -€1.125 €521 -€604 €521 €23.012
22 -€1.125 €514 -€611 €514 €23.526
23 -€1.125 €507 -€618 €507 €24.033
24 -€1.125 €500 -€625 €500 €24.533
25 -€1.125 €493 -€632 €493 €25.026

Conclusie

Uit de berekeningen blijkt, dat bij een systeem van 3600 Wp, er in het eerste jaar al een kostenvermindering is van 1420 euro. Dit is meer dan wat Uw huidige stroomrekening is. In het 15e jaar is er een kostenvermindering van 1217 euro per jaar, dit is minder dan in het eerste jaar omdat de zonnepanelen minder stroom opwekken, en 15 jaren bij elkaar heeft dit al een voordeel gebracht van 19784 euro. Dit is meer dan dat het systeem gekost heeft. Het systeem heeft zichzelf in het 9e jaar terug verdiend. Na 25 jaar gebruik van de zonnepanelen is het voordeel nog altijd 493 euro per jaar en in totaal heeft dit systeem tijdens zijn levensduur dus 25026 euro opgebracht. Hierbij wel de opmerking dat de stroomprijs in de laatste 10 jaar niet stijgt, wat onrealistisch is. Waarschijnlijker is, dat de stroomprijs wel stijgt en dan wordt het voordeel alleen maar groter. Dit geld niet voor de eerste 15 jaar, omdat dan de garantie prijs van 47,4 cent geldt.


© Copyright dezontekoop.nl , all rights reserved.