Subsidie regeling zonnepanelen en terugverdientijd

De zon schijnt gratis. De energie is te koop

Uitleg over de regeling kosten en opbrengsten van zonnepanelen

> > > >

Voor wie is de regeling subsidie zonnepanelen bedoelt

De informatie van deze bladzijde komt hoofdzakelijk van senternowem nu agentschapnl.nl. De instantie die de regeling uitvoert in opdracht van het ministerie van economische zaken. Voor de precieze regeling ga je naar de website van Senternovem
Hoe zit de regeling in elkaarDe regeling is bestemd voor particulieren en bedrijven die zonnepanelen op het dak willen leggen met een minimaal vermogen van 1kWp tot 15 kWp.

Wat brengt de subsidie regeling op

De regeling garandeert een opbrengst van 47,4 cent per kWh (niet kWp)Met de opbrengst wordt bedoeld de opbrengst die de panelen aan stroom maken. Dus niet datgene wat U teruglevert aan het net. Deze opbrengst wordt ook wel de bruto opbrengst genoemd.
Bijvoorbeeld. Uw systeem levert per jaar 1000 kWh(1). U levert aan het net terug 500kWh(2).De andere 500 kWh(3) die niet het net ingegaan zijn hebt u zelf opgemaakt. Bijvoorbeeld door dat uw tv aanstaat of de koelkast, of de vriezer. U hebt hier geen extra accusystemen voor nodig. Op het moment dat de panelen stroom produceren neemt u minder stroom of geen stroom op uit het net en draaien uw elektrische toestellen in het huis op uw eigen stroom. Over de bruto opbrengst De 1000 kWh (1) garandeert de regeling een bedrag van 47,4 cent. Deze 47,4 cent is nu echter opgedeeld in meerdere afrekeningen.Voor de 500kWh (2) die u aan het net terug levert krijgt U van het energiebedrijf 22,5 cent. Vervolgens krijgt u van het rijk uit de subsidieregeling het verschil tussen 47,4 cent en 22,5 cent. 47,4 - 22,5 = 24,9 cent. Voor de zelfopgemaakte 500 kWh (3) heeft U geen stroom afgenomen, dus dit scheelt U al meteen 22,5 cent per kWh op uw jaarlijkse energie rekening, u hebt het niet afgenomen. Echter U krijgt over deze 500kWh wel subsidie geld. En dat is weer het verschil tussen de 47,4 en 22,5 cent en dat is 24,9 cent. Dus bij deze hebt u het voordeel van geen afgenomen stroom van 22,5 cent per kWh en wel subsidie van 24,9 cent per kWh

De bruto opbrengst van uw zonnepanelen en maximale vermogen

Dit is een van die verplichtingen die aan de regeling vastzit. Er moet namelijk een bruto opbrengst meter geplaatst worden. En dit doet uw netwerk bedrijf. Hoe dit in zijn werk gaat leggen we u later uit.
Het vermogen. 7,5 kWpHet maximale vermogen waarvoor de subsidie aangevraagd kan worden is begrensd op 15 kWp. Indien uw aanvraag van 15 kWp toegewezen word krijgt u echter over maximaal 7,5kWp subsidie. Over het meerdere dat U produceert krijgt u geen subsidie.In de praktijd komt dit op het volgende neer
U hebt een installatie van 15kWp. Deze installatie zal naar verwachting 12750 kWh produceren. (waarom wordt nog uitgelegd) Doordat de regeling is afgetopt op een maximaal ge´nstalleerd vermogen van 7,5kWp krijgt u echter maar over maximaal 6375 kWh subsidie. Over het meerdere krijgt u slechts 9 cent per kWh. Hmm 9 cent waar komt die vandaan?Deze 9 cent is de kWh prijs voor de stroom die U betaald. Maar dat leggen ook nog uit. Wilt U toch tot de 15kWp van de subsidie profiteren dan kunt U op 1 adres ook twee aanvragen indienen van 7,5kWp. Dit is geen probleem. U verhoogd hiermee ook uw kans dat 1 aanvraag tenminste wordt goedgekeurd. Indien U dan beide aanvragen installeert krijgt u wel twee bruto meters. Houdt er wel rekening mee dat de SDE zal controleren of U dit vermogen wel kunt instaleren. Mocht dit niet zo zijn dan worden alle aanvragen van U uitgesloten van de regeling. Krijgt U beide aanvragen goedgekeurd en wilt u er maar 1 instaleren dan is er ook niets aan de hand. U meldt gewoon een aanvraag af. De toewijzing van de subsidie is 1,5 jaar geldig. Dat wil zeggen dat u na de toewijzing u binnen 1,5 het vermogen ge´nstalleerd moet hebben en draaiend. Heeft U dat niet dan wordt de toewijzing ook ingetrokken.

Salderen van uw energie

Zo zit er nog een haakje aan de regeling. Bij de meeste elektriciteit leveranciers kunt u slecht 5000 kWh salderen. (weer een term die uitgelegd moet worden) en dat betekend dat die dus ook 22,5 cent opleveren. Over het meerdere krijgt u slecht 9 cent, de prijs die u voor de stroom betaalt. Uiteraard wordt alleen de stroom die u afneemt gesaldeerd. Indien u meer levert dan afneemt krijgt u over het meerdere ook slechts 9 cent. De subsidie prijs blijft op 24,9 staan en wordt niet meer.
Wilt U dus tenvolle van de regeling profiteren moet u naar uw eigen situatie kijken wat voor u zinvol is. Dit is voor iedere particulier en bedrijf weer anders. Hebt U kinderen dan zult u meer stroom overdag verbruiken dan bij geen kinderen. Hebt U een bedrijf dan zult u meer overdag verbruiken, en overdag schijnt de zon dus zal er ook minder het net ingaan. Probeer eerst een kleiner systeem van bijvoorbeeld 2 kWp en doe een jaar ervaring op. De jaren daarna kun U dan nog altijd het systeem uitbreiden.

Wat brengt een zonnepaneel systeem op

Wat brengt een zonnesysteem nou op, dat is een vraag waar veel mensen mee spelen. Met de huidige prijzen is het zeker mogelijk om een systeem op uw dak of erf te monteren dat rendable kan zijn vanaf de eerste dag dat U het gaat gebruiken. In de berekeningen die we doen gaan we natuurlijk uit van een aantal aannames. Een belangrijke aanname is dat de terug geleverde stroom volledig gesaldeerd wordt met de gebruikte stroom uit het net. Andere cijfermatige aannames staan hieronder in de tabel genoemd en komen ook terug in de berekeningen die gepresenteerd worden in tabelvorm. In de laatste twee kolommen van de laatste tabel kunt u zien hoeveel kosten u extra heeft (bij -) of net juist hoeveel voordeel (bij +) u erbij heeft. De laatste twee kolommen geven namelijk het verschil weer tussen wat het U gekost zou hebben zonder zonnesysteem en wat U nu kwijt bent met zonnesysteem. Het rente percentage wat we aanhouden is het rente percentage wat U moet betalen bij greanloans. Het investeringsbedrag is het bedrag waarvoor U een compleet ge´nstalleerd systeem moet kunnen aankopen.

Aannames


prijs kwh vastgesteld door Senternovem € 0,225


subsidie € 0,474


uitbetaling subsidie € 0,249


abonnement certiq 30


rente 5,50%


belasting tarief 33,00%


aflossing jaren 15


vermindering opbrengst zonnepaneel per jaar 1,00%© Copyright dezontekoop.nl , all rights reserved.